WEEKEND ACQUAGYM AGOSTO 2019

 

3 Agosto | 10:30 LIVIA
4 Agosto | 10:30 LIVIA
10 Agosto | 10:30 KRISTINA
11 Agosto | 10:30 KRISTINA
17 Agosto  | 10:30 CORINNA
18 Agosto  | 10:30 CORINNA
24 Agosto  | 10:30 LAURA
25 Agosto  | 10:30 FRANCESCA
31 Agosto  | 10:30 LAURA
1 Settembre  | 10:30 FRANCESCA